19 C Бишкек
Friday 19th April 2024

Өзгөчөлөнгөн жаңылык

Эр эңиш
Салбурун
Көк бөрү
Эр эңиш
Эр эңиш – ат үстүндөгү эңишүү. Эр эңиш – кыр
Салбурун
Салбуурун – кыргыз элинин улуттук аңчылыкт
Кыска аралыкка ат чабыш
Түз жерде чабыла турган ат чабыш – эн кызык
Көк бөрү
Көк бөрү – ат үстүндө ойнолуучу улуттук оюн
Кулатуу
Аталган спорт түрү аскер өнөрүнө кирет. Ку
Классикалык күрөш
Классикалык күрөш — күрөштүн колдун жана д

Акыркы билдирүүлөр

Кыргыз күрөш
Кыргыз күрөш – кыргыз элинин күрөшү. Байырт
Тогуз коргоол – кыргыз элинин улуттук интеллектуалдык оюну.
Тогуз коргоол манкала оюнунун түркүмүнө та
Алыш белбоо күрөшү
Алыш белбоо күрөшү
Алыш – кыргыз элинини улуттук бел боо күрөш