19 C Бишкек
Friday 19th April 2024
Ордо оюну
By admin

Ордо оюну

Ордо – кыргыздын кылымдан-кылымга, муундан-муунга өтүп келген, коом ичинде жайылтылган оюн. “Ордо

  • No Comments
  • 20.03.2024