19 C Бишкек
Tuesday 23rd July 2024
Ордо оюну
к admin

Ордо оюну

Ордо – кыргыздын кылымдан-кылымга, муундан-муунга өтүп келген, коом ичинде жайылтылган оюн. “Ордо

  • Комментарийлер жок
  • 20.03.2024