19 C Бишкек
Friday 19th April 2024
Салбурун
By admin

Салбурун

Салбуурун – кыргыз элинин улуттук аңчылыктын түрлөрү. Салбуурун – аңчы куштар жана тайгандар мен

  • No Comments
  • 22.03.2024