19 C Бишкек
Wednesday 22nd May 2024

Прямой эфир

Спорттун улуттук турлору боюнча дирекция кок бору
Play Video about Спорттун улуттук турлору боюнча дирекция кок бору

Өзгөчөлөнгөн жаңылык

Эр эңиш
Салбурун
Көк бөрү
Эр эңиш
Эр эңиш – ат үстүндөгү эңишүү. Эр эңиш – кыр
Салбурун
Салбуурун – кыргыз элинин улуттук аңчылыкт
Кыска аралыкка ат чабыш
Түз жерде чабыла турган ат чабыш – эн кызык
Көк бөрү
Көк бөрү – ат үстүндө ойнолуучу улуттук оюн