19 C Бишкек
Friday 19th April 2024
Кыргыз күрөш
By admin

Кыргыз күрөш

Кыргыз күрөш – кыргыз элинин күрөшү. Байыртадан эле ар бир эл кайраттуу баатырлардын даярдыгына ө

  • No Comments
  • 20.03.2024