19 C Бишкек
Wednesday 22nd May 2024
эр эңиш

Эр эңиш

Салбурун

Салбурун

Кыска аралыкка ат чабыш

Көк бөрү

Кулатуу

Кулатуу

Классикалык курош

Классикалык күрөш

Кыргыз күрөш

Ордо оюну

Алыш белбоо күрөшү

Алыш белбоо күрөшү

Айкур оюну

Скачки

Прямой эфир

Спорттун улуттук турлору боюнча дирекция кок бору
Воспроизвести видео о Спорттун улуттук турлору боюнча дирекция кок бору

Өзгөчөлөнгөн жаңылык

Эр эңиш
Салбурун
Көк бөрү
Эр эңиш
Эр эңиш – ат үстүндөгү эңишүү. Эр эңиш – кыр
Салбурун
Салбуурун – кыргыз элинин улуттук аңчылыкт
Кыска аралыкка ат чабыш
Түз жерде чабыла турган ат чабыш – эн кызык
Көк бөрү
Көк бөрү – ат үстүндө ойнолуучу улуттук оюн