19 C Бишкек
Friday 19th April 2024
Эр эңиш
By admin

Эр эңиш

Эр эңиш – ат үстүндөгү эңишүү. Эр эңиш – кыргыздардын улуттук чабандестер күрөшү. Бул оюн жоого ке

 • No Comments
 • 22.03.2024
Салбурун
By admin

Салбурун

Салбуурун – кыргыз элинин улуттук аңчылыктын түрлөрү. Салбуурун – аңчы куштар жана тайгандар мен

 • No Comments
 • 22.03.2024
Кыска аралыкка ат чабыш
By admin

Кыска аралыкка ат чабыш

Түз жерде чабыла турган ат чабыш – эн кызыктуу, профессионалдуу тегиз жерде чабыла турган ат чабы

 • No Comments
 • 21.03.2024
Көк бөрү
By admin

Көк бөрү

Көк бөрү – ат үстүндө ойнолуучу улуттук оюн. “Көк бөрү” оюнунун жаралышы алыскы тарыхка барып та

 • No Comments
 • 21.03.2024
Кулатуу
By admin

Кулатуу

Аталган спорт түрү аскер өнөрүнө кирет. Куралсыз аскер Кулатуунун согуш образдарынын анатомиялы

 • No Comments
 • 20.03.2024
Классикалык күрөш
By admin

Классикалык күрөш

Классикалык күрөш — күрөштүн колдун жана дененин кыймылына негизделген ыкмаларды колдонуучу тү

 • No Comments
 • 20.03.2024
Кыргыз күрөш
By admin

Кыргыз күрөш

Кыргыз күрөш – кыргыз элинин күрөшү. Байыртадан эле ар бир эл кайраттуу баатырлардын даярдыгына ө

 • No Comments
 • 20.03.2024
Ордо оюну
By admin

Ордо оюну

Ордо – кыргыздын кылымдан-кылымга, муундан-муунга өтүп келген, коом ичинде жайылтылган оюн. “Ордо

 • No Comments
 • 20.03.2024
Алыш белбоо күрөшү
By admin

Алыш белбоо күрөшү

Алыш – кыргыз элинини улуттук бел боо күрөшү. Алыш күрөшүнүн тарыхы өзүнө тээ байыркы замандарды

 • No Comments
 • 20.03.2024