19 C Бишкек
Monday 17th June 2024

Эр эңиш
Салбурун
Көк бөрү
Кулатуу
Ордо оюну
Айкур оюну
Ат чабыш