19 C Бишкек
Monday 17th June 2024
Ордо оюну
к admin

Ордо оюну

Ордо – кыргыздын кылымдан-кылымга, муундан-муунга өтүп келген, коом ичинде жайылтылган оюн. “Ордо” деген сөздүн өзү эле хандын ордосу дегенди билдирет. Оюндун маңызы ордону ээлик кылуу болуп саналат.

Ордо бул душманды кантип жеңүү тууралу согуш майданынын картасын элестетет. Жерге тегерете чийилген оюн талаасы мамлекеттин аймагын түшүндүрөт, атаандаштар салгылашуунун планын түзүшөт. Ханды атып чыгуу – падышаны тактан кулатууну билдирет.

Оюнда, ички саясатты туура жүргүзүүнү билүү абзел, чийиндин ичинде, мындайча айтканда бийликте болгондуктан, кылдаттык жана тактык керек.

  • Без комментариев
  • 20.03.2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *