19 C Бишкек
Tuesday 23rd July 2024
эр эңиш

Эр эңиш

Салбурун

Салбурун

Кыска аралыкка ат чабыш

Көк бөрү

Кулатуу

Кулатуу

Классикалык курош

Классикалык күрөш

Кыргыз күрөш

Ордо оюну

Алыш белбоо күрөшү

Алыш белбоо күрөшү

Айкур оюну

Ат чабыш

Прямой эфир

Спорттун улуттук турлору боюнча дирекция кок бору
Play Video about Спорттун улуттук турлору боюнча дирекция кок бору

Баардык жаңылыктар

Эр эңиш
Салбурун
Көк бөрү
Кулатуу
Ордо оюну
Айкур оюну
Ат чабыш